De koopakte

Koopakte alleen bindend als iedereen heeft getekend

Nadat je er samen met de koper uit bent gekomen over de verkoopprijs en andere voorwaarden, is een volgende belangrijke stap het opstellen van een koopakte. Een koopakte is een schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de verkoper. Die is wettelijk verplicht als je een rechtsgeldige overeenkomst wilt hebben. Daarom leggen we je graag uit wat er in de koopakte moet staan, waar je op moet letten en wat ontbindende voorwaarden zijn. Bij een eventueel geschil tussen koper en verkoper zal er namelijk altijd worden teruggegrepen op wat er in de koopakte staat. Het is belangrijk dat de koopakte inhoudelijk goed wordt opgesteld.

Huysshop zorgt voor het maken van de koopakte. Als Huysshop de koopakte opmaakt, verloopt alles soepel.​ Lees hier meer over de voorbereidingen bij het maken van de koopakte.

Over de koopakte bij het zelf verkopen van je huis

De koopsom (overeengekomen prijs) is een eerste belangrijk punt om mee te nemen in de koopakte. Daarnaast staat er in een koopovereenkomst ook onder welke voorwaarden het huis wordt verkocht en op welke datum het huis wordt overgedragen. Nadat een koopakte is getekend, heeft de kopende partij nog drie dagen de tijd om zich te bedenken. Dit is een minimale termijn, dus eventueel is het mogelijk deze termijn te verlengen wanneer beide partijen het daarmee eens zijn. Aan de bedenktijd zitten ook nog een aantal voorwaarden. Zo mogen van de drie dagen er niet twee op zaterdag, zondag of een feestdag vallen. In een koopakte worden dus de voorwaarden van de koop opgenomen. Dat zijn de overeengekomen verkoopprijs van je huis, de leverdatum, ontbindende voorwaarden, roerende zaken die worden mee verkocht (gordijnen, de losstaande koelkast, etc.) en de prijs van die roerende zaken en andere aanvullende afspraken.

De ontbindende voorwaarden van een koopakte

Een ontbindende voorwaarden kan zijn dat de koper op het moment van koop nog niet zeker weet of de financiering rond komt en het daar van af laat hangen. Ook een negatief bouwkundig rapport kan een ontbindende voorwaarde zijn. Ten slotte zijn dit ook nog punten die in de koopakte kunnen staan; wat hoort er allemaal bij het huis (wellicht een losse parkeerplaats, een berging) en zijn er eerst nog zaken die moeten worden opgeknapt? Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de juiste persoonsgegevens van beide partijen goed in de koopakte zijn opgenomen.

Het niet zo dat de overeenkomst spontaan niet meer geldig is wanneer één van de ontbindende voorwaarden aan de orde is. De koper moet zelf binnen een bepaalde termijn actie ondernemen en een beroep doen op de ontbindende voorwaarde, meestal schriftelijk. Hoe dat moet, wordt vaak ook in die voorwaarde zelf omschreven.