Voorbereiden koopakte

Van concept naar definitieve versie

Als verkoper en koper wilsovereenstemming hebben bereikt over prijs, datum van overdracht ('juridische levering') en ontbindende voorwaarden, kan de koopakte worden opgemaakt. In het kort het proces:

  • Huysshop stuurt personaliaformulier naar verkoper en koper
  • Huysshop maakt het concept van de koopakte en stuurt die ter beoordeling naar partijen
  • Huysshop verwerkt op- en aanmerkingen van verkoper en koper (en/of aankoopmakelaar)
  • Huysshop legt de definitieve versie van de koopakte voor aan partijen. Die geven finaal akkoord.
  • Huysshop zet de koopakte klaar voor elektronische ondertekengening. De notaris krijgt automatisch een kopie van de getekende koopakte.