Ouderdomsclausule

Verkoper verzwijgt gebrek aan dak. Dure grap!

Bij oudere woningen wordt in de koopakte vaak een ouderdomsclausule opgenomen. Hiermee wordt de verkoper over het algemeen gevrijwaard tegen aansprakelijkheid. Maar als een gebrek aan het licht komt dat zo ernstig is dat de onwetende koper niet in het huis kan wonen, dan kan verkoper zich niet beroepen op de ouderdomsclausule.

Vertel dus altijd de waarheid over jouw huis. Hou geen zaken achter. Over gebreken moet jij de koper altijd informeren. Gebeurt dit niet, dan is de verkoper toch aansprakelijk. De rechter heeft daarover onlangs weer een uitsprak gedaan.

Wat was het geval? Koper K. heeft van Verkoper V. een woning uit 1901 gekocht. In de koopakte staat de ouderdomsclausule. Die komt erop neer dat koper bekend is met het feit dat de woning van een bepaald bouwjaar is en dat de bouwkundige eisen die daar toen aan gesteld werden, niet gelijk zijn aan de eisen die aan nieuwe woningen mogen worden gesteld. Eventuele (zichtbare en onzichtbare) gebreken zijn dan voor rekening en risico van koper.

Na de koop bleek dat de houten dakconstructie zo rot was als een mispel. Een gespecialiseerd bedrijf adviseerde om het dak compleet te vervangen. K. stelt V. daarom aansprakelijk.

Maar V. beroept zich op de ouderdomsclausule. Volgens verkoper had koper bekend kunnen zijn met de mogelijke gebrekkige staat. "Had hij vooraf maar beter onderzoek moeten doen," zegt de verkoper. Koper laat het hier niet bij zitten en stapt naar de rechter.

De rechter zegt dat de koper - gelet op de mededelingen die V. heeft gedaan - erop mocht vertrouwen dat het huis die eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Zo stond het ook verwoord in de NVM koopovereenkomst (artikel 6.3).

Maar door de rotte dakconstructie is de woning helemaal niet geschikt voor normaal gebruik. Verkoper zegt dat hij niet bekend was met dit feit.

Maar de rechter trapt daar niet in. Uit een bouwkundig rapport blijkt dat nog niet zo lang voor de koop er nieuw houtwerk is aangebracht. Dus verkoper moet wel op de hoogte zijn geweest van het gebrek en had dat gewoon aan de koper moeten vertellen. De rechter veroordeelt verkoper tot het vergoeden van de schade. Een dure grap!