No-Risk Clausule

Niet zonder risico

Vaak wordt in de koopakte een 'no-riskclausule' opgenomen. Dat betekent dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als hij voor een bepaalde datum zijn eigen huis niet heeft verkocht.

Inspanningsverplichting

De koper heeft een inspanningsverplichting; als verkoper moet je dus niet zomaar akkoord gaan met ontbinding door de koper. Onderzoek of koper zich wel voldoende heeft ingespannen.

De rechter heeft onlangs geoordeeld dat je als koper alle biedingen serieus moet nemen. Hij moet in ieder geval de onderhandelingen starten, ook als de koper de biedende partij niet serieus neemt.