Lijst van zaken

hoort bij de koopakte

De lijst van zaken hoort bij de koopakte.