Asbestclausule

Het (asbest)dak gaat eraf!

Het verbod geldt voor een asbestdak dat in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakleien of golfplaten. Het verbod geldt niet voor asbest dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het verbod ziet alleen op de dakbedekking. Boeidelen, dakgoten en gevelpanelen vallen niet onder het verbod.

Eigenaar is verantwoordelijk

De eigenaar is verantwoordelijk voor verwijdering. Je mag zelf maximaal 35 m2 asbest verwijderen. Wel eerst melden bij de gemeente!

Verkeert het dak al in slechte staat? Dan kan de gemeente de eigenaar nu al aanschrijven en eisen dat het verwijderd wordt. Als je het asbestdak na 2024 laat zitten, kan de gemeente je dwingen het te verwijderen.

Subsidieregeling

Er bestaat een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. Tot 2020 is €75 miljoen beschikbaar gesteld.

Huis verkopen met asbestdak

Hoe moet je omgaan met asbestdaken als jij jouw huis gaat verkopen? Het asbestverbod kan nadelig kan zijn; jouw huis wordt mogelijk minder waard en moeilijker te verkopen.

Tip: wijs de koper altijd op het asbestdakenverbod en neem in de koopakte een speciale clausule hiervoor op.

2024: asbestdakenverbod

Vanaf 2024 komt er een geheel verbod op asbestdaken in Nederland. Particulieren, bedrijven (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken bezitten.

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden en geldt tot en met 31 december 2019. Voor meer informatie over de subsidieregelingen en de overige wetgeving met betrekking tot asbest verwijzen wij u naar de rijksoverheid.

Koper is ermee bekend dat de onroerende zaak is voorzien van een asbestdak. Koper is ermee bekend dat dit asbestdak voor 2024 moet worden verwijderd. Koper aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van het asbestdak en/of de verwijdering van het asbestdak uit de onroerende zaak kan voortvloeien.

In afwijking van artikel 6.3. van deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid en/of de verwijdering van het asbestdak voor rekening en risico van koper.

Eventueel toevoegen: Bij het vaststellen van de koopsom is hiermee rekening gehouden.